Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

Kresťanská konferencia Poprad - Endre Flaisz


shadow_video.jpg, 2 kB 31.10.2015, Poprad, regionálna Kresťanská konferencia, www.milost.tv

31. 10. 2015 17:00