Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Kresťanská konferencia Poprad - Endre Flaisz


shadow_video.jpg, 2 kB 31.10.2015, Poprad, regionálna Kresťanská konferencia, www.milost.tv

31. 10. 2015 17:00