Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Krsty - apríl 2013 - B. Bystrica


shadow_video.jpg, 2 kB Záznam z vodného krstu v B. Bystrici, 27.4.2013.

27. 4. 2013 10:00