Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Krsty – máj 2016 – Banská Bystrica


shadow_video.jpg, 2 kB Záznam z vodného krstu, 7.5.2016, Banská Bystrica, www.milost.tv

7. 5. 2016 12:30