Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Krsty - september 2013 - Banská Bystrica


shadow_video.jpg, 2 kB Záznam z vodného krstu, 21.9.2013, B. Bystrica. www.milost.tv

22. 9. 2013 15:00