Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Krsty - september 2013 - Banská Bystrica


shadow_video.jpg, 2 kB Záznam z vodného krstu, 21.9.2013, B. Bystrica. www.milost.tv

22. 9. 2013 15:00