Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

Krsty - september 2014 - B. Bystrica


shadow_video.jpg, 2 kB Záznam z vodného krstu, 27.9.2014, B. Bystrica. www.milost.tv

27. 9. 2014 15:00