Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Letné pozvánky 2022


shadow_video.jpg, 2 kB Pastor Jardo pozýva: na výlet pre nezadaných a na bohoslužbu s Henry Hinnom.

19. 7. 2022 11:30