Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Letné pozvánky 2022


shadow_video.jpg, 2 kB Pastor Jardo pozýva: na výlet pre nezadaných a na bohoslužbu s Henry Hinnom.

19. 7. 2022 11:30