Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

List Rimanom - Jaroslav Kříž


shadow_video.jpg, 2 kB Kresťanské spoločenstvo Banská Bystrica, 1.11.2015, www.milost.tv

1. 11. 2015 10:00