Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Máme autoritu v Kristu


shadow_video.jpg, 2 kB Online Bohoslužba Banská Bystrica 5.12.2021, 10:00 h.

5. 12. 2021 10:00