Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Márnotratný syn - Jaroslav Kříž


shadow_video.jpg, 2 kB 21.2.2016, Banská Bystrica

21. 2. 2016 10:00