Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

Márnotratný syn - Jaroslav Kříž


shadow_video.jpg, 2 kB 21.2.2016, Banská Bystrica

21. 2. 2016 10:00