Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Máš odpustené hriechy?


shadow_video.jpg, 2 kB 20.10.2021, Biblické vyučovanie pastora Jaroslava Kříža.

20. 10. 2021 18:00