Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Máš odpustené hriechy?


shadow_video.jpg, 2 kB 20.10.2021, Biblické vyučovanie pastora Jaroslava Kříža.

20. 10. 2021 18:00