Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Masové šírenie Božieho slova | Jaroslav Kříž


shadow_video.jpg, 2 kB 3.5.2022, Banská Bystrica

3. 5. 2022 18:00