Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Matúš 24,15-35


shadow_video.jpg, 2 kB Jaroslav Kříž, štvrtok 15.9.2016, Banská Bystrica, www.milost.tv

15. 9. 2016 18:00