Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

Matúš 24,15-35


shadow_video.jpg, 2 kB Jaroslav Kříž, štvrtok 15.9.2016, Banská Bystrica, www.milost.tv

15. 9. 2016 18:00