Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Memorial Jaroslava Kapustu IV


shadow_video.jpg, 2 kB V športovej hale na Podháji v Martine sa uskutočnil počas víkendu 4. ročník futbalového turnaja, ktorého hlavnou myšlienkou bolo vzdať hold zosnulému priateľovi.

24. 2. 2011 17:02