Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Memoriál Jaroslava Kapustu ml. 2014


shadow_video.jpg, 2 kB 7. ročník futbalového turnaja, www.futbal.milost.sk

8. 2. 2014 08:00