Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Memoriál Jaroslava Kapustu ml. 2014


shadow_video.jpg, 2 kB 7. ročník futbalového turnaja, www.futbal.milost.sk

8. 2. 2014 08:00