Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Memoriál Jaroslava Kapustu ml. 2014


shadow_video.jpg, 2 kB 7. ročník futbalového turnaja, www.futbal.milost.sk

8. 2. 2014 08:00