Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

Mikuláš 2013


shadow_video.jpg, 2 kB B. Bystrica, 8.12.2013, www.milost.tv

8. 12. 2013 13:00