Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Mikuláš 2013


shadow_video.jpg, 2 kB B. Bystrica, 8.12.2013, www.milost.tv

8. 12. 2013 13:00