Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

Mikuláš 2013


shadow_video.jpg, 2 kB B. Bystrica, 8.12.2013, www.milost.tv

8. 12. 2013 13:00