Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

Mikuláš 2013


shadow_video.jpg, 2 kB B. Bystrica, 8.12.2013, www.milost.tv

8. 12. 2013 13:00