Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Mimoriadny rok 2022


shadow_video.jpg, 2 kB Jaroslav Kříž

1. 1. 2022 00:01