Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

Mimoriadny rok 2022


shadow_video.jpg, 2 kB Jaroslav Kříž

1. 1. 2022 00:01