Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Mimoriadny rok 2022


shadow_video.jpg, 2 kB Jaroslav Kříž

1. 1. 2022 00:01