Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Mimoriadny rok 2022


shadow_video.jpg, 2 kB Jaroslav Kříž

1. 1. 2022 00:01