Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Môže byť auto modla? | Proste, hľadajte, klopte


shadow_video.jpg, 2 kB 25.9.2021, Biblické vyučovanie pastora Jaroslava Kříža.

25. 9. 2021 18:00