Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Nasýtená duša


shadow_video.jpg, 2 kB 29.5.2021, Biblické vyučovanie pastora Jaroslava Kříža.

29. 5. 2021 18:00