Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Nasýtená duša


shadow_video.jpg, 2 kB 29.5.2021, Biblické vyučovanie pastora Jaroslava Kříža.

29. 5. 2021 18:00