Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Nebo je tvoje


shadow_video.jpg, 2 kB 2.2.2022, Biblické vyučovanie pastora Jaroslava Kříža.

2. 2. 2022 16:00