Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

Nebo je tvoje


shadow_video.jpg, 2 kB 2.2.2022, Biblické vyučovanie pastora Jaroslava Kříža.

2. 2. 2022 16:00