Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Nebo je tvoje


shadow_video.jpg, 2 kB 2.2.2022, Biblické vyučovanie pastora Jaroslava Kříža.

2. 2. 2022 16:00