Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Neboj sa a roznecuj dar Boží!


shadow_video.jpg, 2 kB Jaroslav Kříž, 24.7.2016, Banská Bystrica, www.milost.tv

24. 7. 2016 10:00