Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Nedaj sa očarovať - Jaroslav Kříž


shadow_video.jpg, 2 kB Kresťanské spoločenstvo Banská Bystrica, štvrtok 7.4.2016, www.milost.tv

7. 4. 2016 18:00