Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Neplač, ale bojuj


shadow_video.jpg, 2 kB 11.6.2021, Biblické vyučovanie pastora Jaroslava Kříža.

11. 6. 2021 18:00