Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Neplač, ale bojuj


shadow_video.jpg, 2 kB 11.6.2021, Biblické vyučovanie pastora Jaroslava Kříža.

11. 6. 2021 18:00