Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Obnova duchovnej kondície - Jaroslav Kříž


shadow_video.jpg, 2 kB Banská Bystrica, 26.4.2015, www.milost.tv

26. 4. 2015 10:00