Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Pamätný deň holokaustu


shadow_video.jpg, 2 kB Reportáž z pamätného dňa, ktorý je venovaný obetiam holokaustu a rasového násilia.

9. 9. 2011 12:00