Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

Pamätný deň holokaustu


shadow_video.jpg, 2 kB Reportáž z pamätného dňa, ktorý je venovaný obetiam holokaustu a rasového násilia.

9. 9. 2011 12:00