Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

Pamätný deň holokaustu


shadow_video.jpg, 2 kB Reportáž z pamätného dňa, ktorý je venovaný obetiam holokaustu a rasového násilia.

9. 9. 2011 12:00