Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Peter skala | Kázeň na hore


shadow_video.jpg, 2 kB 14.4.2021, Biblické vyučovanie pastora Jaroslava Kříža.

14. 4. 2021 18:00