Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

Peter skala | Kázeň na hore


shadow_video.jpg, 2 kB 14.4.2021, Biblické vyučovanie pastora Jaroslava Kříža.

14. 4. 2021 18:00