Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Reálne prejavy pomazania


shadow_video.jpg, 2 kB 18.6.2021, Biblické vyučovanie pastora Jaroslava Kříža.

18. 6. 2021 18:00