Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Reálne prejavy pomazania


shadow_video.jpg, 2 kB 18.6.2021, Biblické vyučovanie pastora Jaroslava Kříža.

18. 6. 2021 18:00