Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Reálne prejavy pomazania


shadow_video.jpg, 2 kB 18.6.2021, Biblické vyučovanie pastora Jaroslava Kříža.

18. 6. 2021 18:00