Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Rešpektujme to, čo sa páči Bohu - Jaroslav Kříž


shadow_video.jpg, 2 kB Banská Bystrica, 28.6.2015

28. 6. 2015 10:00