Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Robíme veľké veci | Pokračujeme


shadow_video.jpg, 2 kB Jaroslav Kříž, 13.9.2022, Banská Bystrica. Otázky posielajte na: info@milost.sk

13. 9. 2022 17:00