Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Robíme veľké veci | Pokračujeme


shadow_video.jpg, 2 kB Jaroslav Kříž, 13.9.2022, Banská Bystrica. Otázky posielajte na: info@milost.sk

13. 9. 2022 17:00