Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Robíme veľké veci | Pokračujeme


shadow_video.jpg, 2 kB Jaroslav Kříž, 13.9.2022, Banská Bystrica. Otázky posielajte na: info@milost.sk

13. 9. 2022 17:00