Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Rozhovor s Joe Ferreyrom


shadow_video.jpg, 2 kB Jeho skúsenosť so Svätým Duchom a odkaz pre mladých v Európe.

24. 3. 2012 12:00