Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

Rozhovor s Joe Ferreyrom


shadow_video.jpg, 2 kB Jeho skúsenosť so Svätým Duchom a odkaz pre mladých v Európe.

24. 3. 2012 12:00