Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Rozhovor s Joe Ferreyrom


shadow_video.jpg, 2 kB Jeho skúsenosť so Svätým Duchom a odkaz pre mladých v Európe.

24. 3. 2012 12:00