Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Rozhovor s Martinom Hunčárom


shadow_video.jpg, 2 kB Rozhovor s Martinom Hunčárom - dekanom biblickej školy Slovo života, druhým pastorom zboru, vedúcim vydavateľstva a nedeľnej školy. Káže Božie slovo na Slovensku a v okolitých krajinách, publikuje v časopise Víťazný život. Zbor Kresťanské spoločenstvo v Banskej Bystrici navštívil spolu s divadlom Agapé, kde hrali hru Nájdený stratený raj.

13. 2. 2011 20:00