Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Rozhovor s Taxovcami


shadow_video.jpg, 2 kB Rozhovor s rodinou Taxovcov z Mexika.

24. 6. 2011 13:00