Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Rozhovor s Taxovcami


shadow_video.jpg, 2 kB Rozhovor s rodinou Taxovcov z Mexika.

24. 6. 2011 13:00