Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Rozpad manželstva? | Mládenci v Babylone


shadow_video.jpg, 2 kB 29.4.2021, Biblické vyučovanie pastora Jaroslava Kříža.

29. 4. 2021 18:00