Veď Pán je Duch, a kde Duch Pánov, tam sloboda. (2. Korinťanom 3,17)

Rozpad manželstva? | Mládenci v Babylone


shadow_video.jpg, 2 kB 29.4.2021, Biblické vyučovanie pastora Jaroslava Kříža.

29. 4. 2021 18:00