Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Rozprával Peter s Eliášom? | Snehové vločky II.


shadow_video.jpg, 2 kB 17.9.2021, Biblické vyučovanie pastora Jaroslava Kříža.

17. 9. 2021 17:00