Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Skutočný príbeh - Lucia Gertliová


shadow_video.jpg, 2 kB Lucia Gertliová rozpráva o tom, ako ju Ježiš vytrhol zo života v závislosti a dal jej nový život v slobode.

1. 3. 2011 12:23