A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. (1. Ján 5,11)

Skutočný príbeh - Michal Novák


shadow_video.jpg, 2 kB Človek môže padnúť tak hlboko, že nikto - vrátane samého seba - mu nedá už žiadnu nádej. Príbeh Michala Nováka svedčí o tom, že ani tie najtvrdšie drogy nie sú silnejšie ako oslobodzujúca moc Ježiša Krista. Nádej, ktorá je v Ňom, nikdy nezomiera.

5. 4. 2011 12:00