Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

Služba a dary Ducha


shadow_video.jpg, 2 kB 7.10.2021, Biblické vyučovanie pastora Jaroslava Kříža.

7. 10. 2021 18:00