Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Služba a dary Ducha


shadow_video.jpg, 2 kB 7.10.2021, Biblické vyučovanie pastora Jaroslava Kříža.

7. 10. 2021 18:00