Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Spieval by si? | Jaroslav Kříž


shadow_video.jpg, 2 kB 19.3.2022, Banská Bystrica

19. 3. 2022 20:00