Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Spieval by si? | Jaroslav Kříž


shadow_video.jpg, 2 kB 19.3.2022, Banská Bystrica

19. 3. 2022 20:00