Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Spieval by si? | Jaroslav Kříž


shadow_video.jpg, 2 kB 19.3.2022, Banská Bystrica

19. 3. 2022 20:00