Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Svätý otec? | Jesenný okultizmus


shadow_video.jpg, 2 kB 10.9.2021, Biblické vyučovanie pastora Jaroslava Kříža.

10. 9. 2021 17:00