Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Tanec vzkriesenia 2012 - Správy STV


shadow_video.jpg, 2 kB Reportáž z Tanca vzkriesenia, odvysielaná v hlavných večerných správach STV, 8.4.2012.

8. 4. 2012 18:00