Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Ukrajina | Jaroslav Kříž


shadow_video.jpg, 2 kB 3.3.2022, Banská Bystrica

3. 3. 2022 15:00