Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Ukrajina | Jaroslav Kříž


shadow_video.jpg, 2 kB 3.3.2022, Banská Bystrica

3. 3. 2022 15:00