Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

UPTOFAITH DANCE 2011 Slovakia


shadow_video.jpg, 2 kB Kresťania oslavujú deň vzkriesenia Ježiša Krista tancom v rovnaký deň (24. apríla) po celom svete!

16. 5. 2011 23:00