Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

UPTOFAITH DANCE 2011 Slovakia


shadow_video.jpg, 2 kB Kresťania oslavujú deň vzkriesenia Ježiša Krista tancom v rovnaký deň (24. apríla) po celom svete!

16. 5. 2011 23:00