Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Večer pre Izrael - Alexander Ben Zvi


shadow_video.jpg, 2 kB 65. výročie založenia štátu Izrael s hosťom Alexandrom Ben Zvim, 23.4.2013, Bratislava.

23. 4. 2013 18:00