Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Večer pre Izrael | Ivo Samson


shadow_video.jpg, 2 kB Pri príležitosti spoločenskej akcie Večer pre Izrael nám poskytol rozhovor pán Ivo Samson, analytik Výskumného centra Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Copyright 2011 Kresťanské spoločenstvo.

9. 12. 2011 17:00