Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Večer židovskej kultúry


shadow_video.jpg, 2 kB hlavný hosť: Prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc. (riaditeľ Múzea židovskej kultúry v Bratislave) účinkujúci: - Rastislav Bravčok, predseda Kresťanského spoločenstva Žiar nad Hronom - Jana Orlická, židovské piesne v doprovode harfy - Vlado Hazlinger, zhudobnené židovské žalmy 28.4.2013 Mestské kultúrne centrum, Žiar nad Hronom o 17:00 hod.

28. 4. 2013 18:00