Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Vzkriesenie - Rastislav Bravčok


shadow_video.jpg, 2 kB Vzkriesenie - Rastislav Bravčok.

14. 6. 2011 00:00