Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Vzkriesenie - Rastislav Bravčok


shadow_video.jpg, 2 kB Vzkriesenie - Rastislav Bravčok.

14. 6. 2011 00:00