Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Znovuzrodenie | Antikrist | Snehové vločky


shadow_video.jpg, 2 kB 25.8.2021, Biblické vyučovanie pastora Jaroslava Kříža.

25. 8. 2021 18:00