Ježiš mu riekol: Ja som cesta i pravda i život. Nik neprichádza k Otcovi, ak len nie skrze mňa. (Ján 14,6)

Znovuzrodenie | Antikrist | Snehové vločky


shadow_video.jpg, 2 kB 25.8.2021, Biblické vyučovanie pastora Jaroslava Kříža.

25. 8. 2021 18:00