Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Zväzovať Dalilu? | Kráľ Ezechiáš


shadow_video.jpg, 2 kB 11.4.2021, Biblické vyučovanie pastora Jaroslava Kříža.

11. 4. 2021 10:00