Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Pokračujeme - 16.11.2020

Pokračujeme - 16.11.2020

Bratia, sestry, s radosťou oznamujeme, že sa znovu rozbiehajú bohoslužby. Preto vás povzbudzujem, aby ste sa urýchlene zapojili do práce na Božej vinici, nech dobehneme všetko, čo sme zameškali. Vidíme sa na bohoslužbách, príďte všetci.

Program bohoslužieb v Banskej Bystrici:

streda – 18:00 hod.
nedeľa – 10:00 hod.


Späť na správy