Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Program

10.12.- 16.12.2018

Banská Bystrica a Zvolen

Pondelok11:30Modlitby JARDO
15:00ZV - Mládež
17:30Modlitby ANKA
Utorok05:00Modlitby ZBOR
06:00Modlitby ZBOR
07:00Modlitby ZBOR
18:00Skupina Žarnovica
Streda06:30Modlitby AKA
10:00Modlitby MAMIČKY
18:00Skupina DALO
Štvrtok17:00Modlitby za nespasených rodinných príslušníkov
18:00ZHROMAŽDENIE
Piatok16:45Olivky
17:00Skupina ANETKA
18:00Skupina Krupina
18:00Skupina Banská Štiavnica
hosť: Alex Peremot
18:00Skupina Žiar nad Hronom
18:00Skupina Zvolenská Slatina
18:00Vianočný koncert v BB
Radnica, Námestie SNP
Nedeľa09:00Modlitby za zhromaždenie
09:00Modlitby PEŤO
10:00ZHROMAŽDENIE