Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Program

19.10. - 25.10.2020

Banská Bystrica a Zvolen

UtorokBOHOSLUŽBY ZRUŠENÉ
Na základe nariadení vlády a hlavného hygienika SR platných od 13.10. sú bohoslužby zrušené do odvolania protiepidemiologických opatrení.