Ale hľadajte najprv kráľovstvo Božie a Jeho spravodlivosť a všetko toto bude vám pridané. (Matúš 6,33)

Program

5.2.2024 - 11.2.2024

Banská Bystrica a Zvolen

Pondelok07:45modlitby MUŽI
M. Helexa
18:00modlitby ZBOR
Utorok15:30modlitby AKA
A. Ukropová
17:00Alfa kurz DUŠAN
D. Bučko
18:00skupina KRUPINA – modlitby
M. Helexa
18:00Alfa kurz ZUZKA
Z. Jančíková
18:00Alfa kurz IDA
I. Sršňová
19:00skupina ŽIAR nad HRONOM – modlitby v jazykoch
J. Beľa
Streda17:00modlitby HLINÍK nad HRONOM
J. Beľa
17:30modlitby TÁŇA
T. Golierová
18:00BOHOSLUŽBA
Štvrtok17:30skupina LEVICE
F. Balázs
18:00skupina KRUPINA
M. Helexa
18:00Gospelový večer vo Zvolene „u Klema“
R. Toman
Piatok18:00skupina ŽIAR n. HRONOM
J. Beľa
Sobota08:00skupina ŽIAR n. HRONOM – modlitby
Nedeľa09:30modlitby TÁŇA
T. Golierová
10:00BOHOSLUŽBA