Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Program

17.-23.7.2017

Banská Bystrica a Zvolen

Pondelok16:30ZV - Dorast
18:00 ZV - Skupina (I. Kupčová)
18:00Modlitby žien v BB
Utorok05:00Modlitebné komandá ZBOR
06:00Modlitebné komandá ZBOR
07:00Modlitebné komandá ZBOR
18:00Skupina Kremnica
18:00Skupina Žarnovica
18:00Skupina Dudince
Streda10:00Modlitebné komando MAMIČKY
17:00ZV - Menora
18:00Domáce skupiny
18:00Skupina Banská Štiavnica
Štvrtok17:00Modlitby za nespasených rodinných príslušníkov
18:00ZHROMAŽDENIE
Piatok17:00Skupina Detva
17:00ZV - Modlitebné komando JANO
18:00Dorast BB
18:00Skupina Krupina
18:00Skupina Žiar nad Hronom
18:00ZV - Skupina (R. Hruška)
Nedeľa09:00Modlitby za zhromaždenie
09:00Modlitebné komando PEŤO
10:00ZHROMAŽDENIE