Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Program

21.11.2022 - 27.11.2022

Banská Bystrica a Zvolen

Pondelok07:30modlitby MUŽI
M. Helexa
10:00Modlitby MAMIČKY ZV
M. Tomanová
18:00modlitby ZBOR
Utorok15:30skupina AKA
A. Ukropová
17:45skupina KRUPINA – gospel večer s M. Štrbákom
18:00skupina BANSKÁ ŠTIAVNICA
D. Luprich
18:00mládež SÁSOVÁ
M. Belko
Streda17:30modlitby TÁŇA
T. Golierová
18:00BOHOSLUŽBA
Štvrtok17:00skupina SLOVENSKÁ ĽUPČA
D. Bučko
17:30skupina LEVICE
F. Balász
18:00skupina KRUPINA
18:00koncert GEBOORAH vo Zvolene
R. Toman
Piatok14:00koncert GEBOORAH a TARZUS v Banskej Bystrici
14:00 – 18:00, Námestie SNP
16:45Olivky
17:00skupina JOŽKO ZV – modlitby
J. Greško
17:00skupina ANETKA
A. Kánová
18:00mládež
O. Filipko
18:00dorast
Š. Šafařík
18:00skupina JOŽKO ZV
J. Greško
18:00modlitby ZBOR
Nedeľa09:30modlitby TÁŇA
T. Golierová
10:00BOHOSLUŽBA