Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Program

20.1.2020 - 26.1.2020

Banská Bystrica a Zvolen

Pondelok15:00ZV - Mládež
17:00ZV - Modlitby JANO
18:00Modlitby s Ankou
18:00 ZV - Skupina IVKA
Utorok05:00Modlitby ZBOR
06:00Modlitby ZBOR
07:00Modlitby ZBOR
10:00Modlitby MAMIČKY
15:30Skupina AKA
17:00Buď fit (cvičenie pre ženy)
Info: Ida Sršňová
18:00Skupina Banská Štiavnica
18:00Skupina Žarnovica
18:00Klub Menora - ZV
Streda17:00Modlitby za nespasených rodinných príslušníkov
18:00ZHROMAŽDENIE
hosť: I. Rintel
Štvrtok17:00Alfa skupina
Info: J. Lengyel
18:00Proti prúdu
Info: Michal Belko
Piatok16:45Olivky
17:00Modlitby ANETKA
18:00Mládež BB
18:00Dorast BB
18:00Skupina Žiar nad Hronom
18:00Skupina Zvolenská Slatina
18:00Skupina PEŤO B.
Sobota13:00ZV - skupina JOŽKO
Nedeľa09:00Modlitby za zhromaždenie
09:00Modlitby PEŤO
10:00ZHROMAŽDENIE