Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Program

16.5.2022 - 22.5.2022

Banská Bystrica a Zvolen

Pondelok07:30Modlitby MUŽI
M. Helexa
18:00Modlitby ZBOR
Utorok15:30Skupina AKA
A. Ukropová
18:00Skupina Banská Štiavnica
D. Luprich
18:00skupina KRUPINA - modlitby
Streda15:30skupina ZUZKA
Z. Jančíková
15:30skupina KREMNICA
L. Wojtovič
18:00BOHOSLUŽBA
Štvrtok18:00skupina KRUPINA (hosť: J. Gažík)
19:00skupina RADO ZV
R. Toman
Piatok10:00Modlitby MAMIČKY ZV
M. Tomanová
16:45Olivky
17:00Skupina JOŽKO - ZV
J. Greško
17:00Modlitby ANETKA
A. Kánová
18:00Mládež
O. Filipko
18:00Dorast
P. Bartošík
18:00Skupina Žiar nad Hronom
J. Beľa
18:00Skupina Zvolenská Slatina
S. Hronec
Sobota06:30Žiar n. Hronom – modlitby
12:30Skupina JOŽKO - ZV
J. Greško
17:00skupina S. Ľupča
D. Bučko
Nedeľa10:00BOHOSLUŽBA (hosť: Dele Olowu)