Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. (Žalm 1,6)

Program

17.1.2022 - 23.1.2022

Banská Bystrica a Zvolen

Streda18:00BOHOSLUŽBA
Nedeľa10:00BOHOSLUŽBA
17:00BOHOSLUŽBA