Napokon vyliaty bude na nás Duch z výšin, púšť sa zmení na ovocný sad a ovocný sad budú pokladať za les. (Iz 32,15)

Program

8.8.2022 - 14.8.2022

Banská Bystrica a Zvolen

Pondelok07:30modlitby MUŽI
M. Helexa
Utorok15:30skupina AKA
A. Ukropová
18:00skupina BANSKÁ ŠTIAVNICA
D. Luprich
18:00skupina KRUPINA – modlitby
Streda16:30skupina ZUZKA
Z. Jančíková
18:00BOHOSLUŽBA
Štvrtok17:00skupina S. ĽUPČA – modlitby
D. Bučko
18:00skupina KRUPINA
18:00skupina NEMECKÁ
D. Bučko
Piatok17:00skupina JOŽKO ZV – modlitby
J. Greško
18:00skupina ŽIAR n. HRONOM
J. Beľa
18:00skupina ZVOLENSKÁ SLATINA
S. Hronec
Sobota13:00skupina JOŽKO ZV
J. Greško
17:00skupina S. ĽUPČA
D. Bučko
Nedeľa10:00BOHOSLUŽBA