Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Program

11.2. - 17.2.2019

Banská Bystrica a Zvolen

Pondelok15:00ZV - Mládež
17:00ZV - Modlitby JANO
18:00Modlitby mužov v BB
Utorok05:00Modlitby ZBOR
06:00Modlitby ZBOR
07:00Modlitby ZBOR
15:30Skupina AKA
18:00Skupina Banská Štiavnica
18:00Skupina Žarnovica
Streda17:00Modlitby za nespasených rodinných príslušníkov
18:00ZHROMAŽDENIE
Štvrtok10:00Modlitby MAMIČKY
Piatok16:45Olivky
17:00Skupina ANETKA
17:00Skupina JANKO
18:00Mládež BB
18:00Dorast BB
18:00Skupina Krupina
18:00Skupina Žiar nad Hronom
18:00Skupina Zvolenská Slatina
Nedeľa09:00Modlitby za zhromaždenie
09:00Modlitby PEŤO
10:00ZHROMAŽDENIE