Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Program

22.-28.5.2017

Banská Bystrica a Zvolen

Pondelok16:30ZV - dorast
18:00 ZV - Skupina (I. Kupčová)
Utorok05:00Modlitebné komandá ZBOR
06:00Modlitebné komandá ZBOR
07:00Modlitebné komandá ZBOR
16:00Modlitebné komando ANKA
18:00Domáce skupiny
18:00Skupina Kremnica
18:00Skupina Žarnovica
Streda06:00ZV - Modlitebné komando PEŤO
06:30Modlitebné komando AKA
10:00Modlitebné komando MAMIČKY
17:00Zvolen - Menora
18:00Domáce skupiny
18:00Skupina Banská Štiavnica
18:00Modlitebné komando DALO
Štvrtok17:00Modlitby za nespasených rodinných príslušníkov
18:00ZHROMAŽDENIE
Piatok16:45Olivky
17:00Skupina Detva
17:00ZV - modlitebné komando Jano
18:00Mládež
18:00Dorast BB
18:00Skupina Krupina
18:00Skupina Žiar nad Hronom
18:00ZV - skupina (R. Hruška)
Nedeľa09:00Modlitby za zhromaždenie
09:00Modlitebné komando PEŤO
10:00ZHROMAŽDENIE