Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Program

18.6.-24.6.2018

Banská Bystrica a Zvolen

Pondelok11:30Modlitby JARDO
15:00ZV - Mládež
17:00ZV - Modlitby JANO
18:00Modlitby ANKA
18:00 ZV - Skupina (I. Kupčová)
Utorok05:00Modlitby ZBOR
06:00Modlitby ZBOR
07:00Modlitby ZBOR
18:00Skupina Žarnovica
Streda06:30Modlitby AKA
10:00Modlitby MAMIČKY
17:00ZV - Menora
18:00Skupina Banská Štiavnica
18:00Modlitby DALO
Štvrtok17:00Modlitby za nespasených rodinných príslušníkov
18:00ZHROMAŽDENIE
Piatok17:00Záverečný koncert študentov Danky Trokšiarovej
17:00Skupina ANETKA
Nedeľa09:00Modlitby za zhromaždenie
09:00Modlitby PEŤO
10:00ZHROMAŽDENIE