Ale ovocie Ducha je: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, nežnosť, dobrotivosť, vernosť, krotkosť, zdržanlivosť. Proti takýmto nie je zákon. (Galaťanom 5,22-23)

Program

18.1. - 24.1.2021

Banská Bystrica a Zvolen

Streda18:00BOHOSLUŽBA - ONLINE
Nedeľa10:00BOHOSLUŽBA - ONLINE
18:00BOHOSLUŽBA - MLÁDEŽ ONLINE
max. 50 osôb