Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom. (Rimanom 6,23)

Program

12.4. - 18.4.2021

Banská Bystrica a Zvolen

Utorok18:00ZOOM modlitby
účasť služobníkov samozrejmá
Streda18:00BOHOSLUŽBA - ONLINE
Štvrtok18:00ZOOM modlitby
Nedeľa10:00BOHOSLUŽBA - ONLINE
18:00BOHOSLUŽBA - MLÁDEŽ ONLINE