Hospodin je môj pastier, nebudem mať nedostatku. (Žalm 23,1)

Program

23.4.-29.4.2018

Banská Bystrica a Zvolen

Pondelok11:30Modlitebné komando JARDO
16:30ZV - Dorast
17:00ZV - Modlitebné komando JANO
18:00Modlitebné komando ANKA
18:00 ZV - Skupina (I. Kupčová)
Utorok05:00Modlitebné komandá ZBOR
06:00Modlitebné komandá ZBOR
07:00Modlitebné komandá ZBOR
18:00Skupina Žarnovica
Streda06:00ZV - Modlitebné komando PEŤO
06:30Modlitebné komando AKA
10:00Modlitebné komando MAMIČKY
17:00ZV - Menora
18:00Skupina Banská Štiavnica
18:00Modlitebné komando DALO
Štvrtok17:00Modlitby za nespasených rodinných príslušníkov
18:00ZHROMAŽDENIE
hosť: Mark Zechin
Piatok18:00Mládež
18:00Skupina Krupina
18:00Olivky - Prespávačka
Do soboty 10:00 hod.
18:00Skupina Žiar nad Hronom
Nedeľa09:00Modlitby za zhromaždenie
09:00Modlitebné komando PEŤO
10:00ZHROMAŽDENIE