Lebo kráľovstvo Božie nie je v reči, ale v moci. (1. Korinťanom 4,20)

Program

6.11. - 12.12.2021

Banská Bystrica a Zvolen