A toto je svedectvo, že Boh nám dal večný život, a tento život je v Jeho Synovi. (1. Ján 5,11)

Program

19.8. - 25.8.2019

Banská Bystrica a Zvolen

Pondelok17:00ZV - Modlitby JANO
18:00Modlitby MUŽI
Utorok05:00Modlitby ZBOR
06:00Modlitby ZBOR
07:00Modlitby ZBOR
10:00Modlitby MAMIČKY
15:30Skupina AKA
17:00Buď fit (cvičenie pre ženy)
Info: Ida Sršňová
18:00Skupina Banská Štiavnica
18:00Skupina Žarnovica
Streda17:00Modlitby za nespasených rodinných príslušníkov
18:00ZHROMAŽDENIE
Štvrtok17:00Alfa skupina
Info: J. Lengyel
Piatok17:00Úderky
Info: J. Šimonovič, zraz v zbore
17:00Modlitby ANETKA
18:00Skupina Krupina
18:00Skupina Žiar nad Hronom
18:00Skupina Zvolenská Slatina
Nedeľa09:00Modlitby za zhromaždenie
09:00Modlitby PEŤO
10:00ZHROMAŽDENIE