Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno... (Ján 1,12)

Pokračujeme – 21.6.2018

Pokračujeme – 21.6.2018

Opäť bola skvelá konferencia. Dobrá účasť, znovu sa krstilo niekoľko desiatok ľudí. Veriaci vykazovali v letnej horúčave ovocie Ducha, boli trpezliví, hladní po Bohu. Tak ako vždy bola silná prítomnosť Svätého Ducha.

Služba Guillerma Preina bola vôbec jedna z najlepších, ktoré u nás boli. Nestretol som sa s jedinou negatívnou reakciou (a to je v cirkvi už čo povedať). Skutočne požehnaní Boží služobníci sa vedia dostať k srdcu veriacich. Výsledkom je, že ľudia sú dotknutí a odchádzajú zmenení, a kvôli tomuto sa oplatí cestovať a vynaložiť námahu.

Po konferencii sme si namiesto oddychu zvolili znovu pracovať. Práve prebieha kampaň s Alexom Peremotom a je tiež požehnaná. Všetci sa pripravujeme na prázdninové dovolenkové obdobie. Začíname tábormi, ktoré zaberú prvú časť prázdnin. Na začiatku augusta pokračujeme v kampaniach, príde kanadský evanjelista John Huizing a Henry Madava, ktorý v Kyjeve vedie jeden z najväčších zborov v Európe.

Viem, že prichádza dovolenkové obdobie a že leto má mnoho nástrah, ale tiež je na tomto období zvláštna milosť – obracajú sa ľudia. Leto bude dobré. Pokračujeme.


Späť na správy